Rezultate financiare

Rezultate financiare auditate 2017
01 Situatia pozitiei financiare

02 Situatia rezultatului global

03 Situatia modificarilor capitalului propriu

04 Situatia fluxurilor de trozerie

05 Note la situatiile financiare

06 Raportul auditor independentRaportare contabila anuala 2017

01 Situatia activelor datoriilor si capitalurilor porprii

02 Situatia veniturilor si cheltuielilor

03 Date informative

04 Situatia activelor imobilizate

05 confirmwre transmitere MFP