Sanctiuni internationale

Noutati  ASF
http://www.asfromania.ro

Sanctiuni Internationale
http://www.asfromania.ro/international/sanctiuni-internationale

Prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului
http://www.asfromania.ro/international/reglementari-europene/prevenirea-spalarii-banilor

Declaratiile publice emise de Comitetul MONEYVAL
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/

Declaratiile publice emise de Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/FATF)
http://www.fatf-gafi.org/documents/documents.jsp?lang=en

Alerte referitoare la noutatile aparute in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului
http://www.onpcsb.ro/html/terorism.php?section=2"

Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI / FATF)
http://www.fatf-gafi.org

Comitetul MONEYVAL
http://www.coe.int/moneyval

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
http://www.onpcsb.ro/