HOME DESPRE NOI SANCTIUNI INTERNATIONALE INFORMATII SI ADRESE UTILE CONTACT
SERVICII

In conformitate cu Autorizatia ASF nr. 16/07.03.2019, SSIF Voltinvest SA poate presta urmatoarele:

A. Servicii si activitati de investitii

 1. preluarea si transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;;
 2. executarea ordinelor in numele clientilor;
 3. tranzactionarea pe cont propriu;
 4. administrarea portofoliilor;
 5. consultanta de investitii;
 6. Subscrierea de instrumente financiare și/sau plasarea de instrumente financiare cu angajament ferm;
 7. Plasarea de instrumente financiare fara angajament ferm;
 8. Operarea unui SMT;
 9. Operarea unui SOT

B. Servicii auxiliare:

 1. Pastrarea si administrarea instrumentelor financiare în contul clientilor, inclusiv custodia si serviciile auxiliare, precum gestionarea fondurilor banesti/garantiilor si excluzând furnizarea si administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt. Furnizarea si administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt reprezinta "serviciul de administrare centralizata" prevazut în sectiunea A pct. 2 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014;
 2. Acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor pentru a-i permite efectuarea unei tranzactii cu unul sau mai multe instrumente financiare, tranzactie în care este implicata firma care acorda creditul sau împrumutul;
 3. Consultanta furnizata întreprinderilor în ceea ce priveste structura capitalului, strategia industriala si aspectele conexe; consultanta si servicii în materie de fuziuni si de achizitie de întreprinderi;
 4. Serviciile de schimb valutar în cazul în care aceste servicii sunt legate de furnizarea serviciilor de investitii;
 5. Cercetarea în domeniul investitiilor si analiza financiara sau orice alta forma de recomandare generala privind tranzactiile cu instrumente financiare;
 6. Serviciile legate de subscriere;
 7. Serviciile si activitatile de investitii, precum si serviciile auxiliare de tipul inclus in prezenta sectiune sau in sectiunea A privind activele-suport ale instrumentelor derivate incluse in sectiunea C pct. 5-7 si 10, în cazul în care acestea sunt legate de furnizarea serviciilor de investitii sau a serviciilor auxiliare.

Autentificare
    Cont:
    Password:
  

Curs Valutar
Ieri AziVar.
EURO:4.9703 4.97140.02 %
USD:4.63224.66450.70 %


Copyright 2019 © VOLTINVEST. All rights reserved.
Reproducerea informatiilor din acest site fara acordul VoltInvest se pedepseste conform Legii.